5 декември 2013 г.

Живка Балтаджиева представи второто издание на двуезичния поетичен сборник Fuga a lo real в българското посолство в МадридЖивка Балтаджиева представи второто издание на двуезичния поетичен сборник Fuga a lo real в българското посолство в Мадрид